JAGWAR MA

Jagwar Ma // Tour visuals , Video direction, Lighting design // 2016-2017

Creative director – Jono Ma

Tour visuals and lighting design – Jim Warrier

Loose Ends – VFX – Jim Warrier, Directed by Brain Wash